Info

Bij vragen of wanneer u een afspraak wenst, kan u een kijkje nemen op de contactpagina. Consultaties zijn altijd op afspraak. Ik hecht veel waarde aan rust tijdens de gesprekken. Reken dus altijd op 50-60 minuten per gesprek zodat u in alle comfort aanwezig kan zijn. 

De praktijk beschikt niet over een wachtruimte, dus vraag ik om het uur van de afspraak te respecteren.

Face-to-face afspraken krijgen nog altijd de voorkeur. Wanneer dit echter moeilijk is of wanneer de cliënt dit uitdrukkelijk wenst, kan het gesprek ook online gepland worden. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van videobellen via een speciale en beveiligde applicatie. De duur en kostprijs van het gesprek blijft hetzelfde.

Ligging-Praktisch-Kostprijs

De praktijk is gelegen op de Huidevettersstraat 40 In Houthalen. Je kan voor de deur parkeren (liefst niet voor de poort of oprit van de buren, dit om de doorgang te vrijwaren) en vindt de praktijk aan de rechterzijde. Volg de aanwijzers.

Prijzen 2023

Intake of heraanmelding (50-60min): 70 euro

Kostprijs voor een individueel gesprek is 60 euro (50 min). 

Voor koppelgesprekken of gezinsgesprekken is dat 65 euro. (50 min). 

Opmaken van verslag: 10 euro

Betalen kan enkel cash of via de mobiele BC app. Er is geen betaalautomaat en er worden geen overschrijvingen meegegeven.

Er zijn bepaalde verzekeringen of werkgevers die een terugbetaling voorzien. Bevraag u even of lees uw polis na voor meer info.

Voor terugbetaling via de mutualiteit neemt u best even contact op met hen want de terugbetalingsvoorwaarden verschillen enorm. Leden van de CM, liberale mut, helan en solidaris kunnen bij mij terecht voor een gedeeltelijke terugbetaling, 

Er kan op dit moment geen beroep gedaan worden op het verminderd tarief vanuit de eerstelijnspsychologen (11 euro/4 euro)

Consultaties zijn enkel op afspraak. 

Dit op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Er is geen mogelijkheid tot afspraak in het weekend. Op woensdag en vrijdag zijn er geen avondconsultaties mogelijk! 

 Wanneer een gemaakte afspraak niet kan doorgaan, vraag ik minstens 36u op voorhand te verwittigen. Afspraken op maandag dienen bij voorkeur op vrijdagavond afgebeld te worden. Voor een laattijdige annulering dient de volledige sessie vergoed te worden. Deze afspraak zal consequent toegepast worden. Ik ga zelf zorgvuldig om met gemaakte afspraken, en verwacht van u hetzelfde. 

Let op: Annuleer of herplan je afspraak enkel in uiterste nood! Bij het annuleren of verplaatsen van een afspraak kan het zijn dat de continuïteit van de begeleiding in het gedrang komt. Of zal de opstart vertraging oplopen. Er zal geen voorrang gegeven worden op andere cliënten. Wij zijn een gespecialiseerde vorm van hulpverlening waarbij de wachttijden enorm oplopen. Bij veelvuldig verplaatsen van de afspraken, behoud ik mij het recht om het traject te beëindigen.