Waar staat praktijk LeeVV voor?

Mensen begeleiden en bijstaan op de meest kwetsbare momenten is iets waar mijn hart altijd al heeft gelegen. Het is zo verrijkend en dankbaar, om deelgenoot te mogen zijn van mensen hun verhaal. Ik heb altijd veel respect gehad voor de mens, en wil samen geëngageerd met hen op weg gaan.

Ik geloof oprecht in de (wils)kracht van mensen en zet hier dan ook volop op in. Mensen in verbinding brengen met zichzelf en anderen is mijn doel. Verbondenheid, passie, engagement en geloof in verandering zijn drijfveren van mezelf.

Deze ideeën vorm geven en therapie toegankelijk maken, zijn al jaren dromen van mij. Eigenlijk de droom om een kwalitatief therapiecentrum op te richten. Maar dat doe je uiteraard niet zomaar. Je wil mensen ondersteunen en daar is de nodige kennis en kunde voor nodig. Ik heb daarom jaren geïnvesteerd in degelijke opleidingen en bijscholing, en deed veel ervaring op in 2 groepspraktijken.

In 2019 was dan het moment aangebroken om mijn eigen plekje, mijn eigen praktijk op te richten. Een plek waar ik onderbouwde, kwalitatieve therapie kan geven, met mijn eigen persoonlijke (en huiselijke) toets.

Begeleiding

Intakegesprek en doorverwijzing

Bij onduidelijkheden of twijfel kan het helpend zijn een intakegesprek te plannen. Hierin kan er eventueel een juiste doorverwijzing gedaan worden.

Individuele psychotherapie voor volwassenen

Iedereen met een hulpvraag kan terecht bij Leevv. Ik heb een bijzondere expertise in het werken met mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid

Relatietherapie

Koppels die met een vraag zitten of terug meer verbinding zoeken kunnen contact opnemen voor relatietherapie

(Loopbaan)vragen

Wanneer je graag aan de slag gaat met werkgerelateerde vragen, kan begeleiding daarbij helpen


Kwaliteit als eerste pijler

Om te vertrekken vanuit een professionele basis, investeer ik in opleiding en bijscholing. Maandelijks ga ik in gesprek met een externe supervisor om inspiratie op te doen en ondersteuning te vragen. Levenslang leren vind ik belangrijk.

Kwaliteit zit ook in de bijsturing van het therapietraject. Daarom is feedback van de cliënt belangrijk. Dit krijgt een plaats via feedback-momenten en online monitoring (QIT online. Voor meer info https://www.qit-online.com)

Samenwerking als tweede pijler

Omdat ik geloof in een integrale begeleiding, werk ik samen met externe partners en doorverwijzers. Indien nodig zal er - met toestemming- contact opgenomen worden met deze instanties.

- Ik werkte samen met CAW Limburg als dienstverlener.

- Ik ben daarnaast een samenwerking aangegaan met Pulso Europe. Op vraag van hen zal ik ingezet worden als therapeut en probeer ik een kortdurende en oplossingsgerichte begeleiding aan te bieden.

- Ik werk multidiciplinair samen met huisartsennetwerk 'De Duinen'. Hier doe ik consultaties op donderdag namiddag.

- Ik ben lid van de Belgische vereniging voor Psychotherapie (ABP-BVP) en van het konnektit netwerk